Titulinis
 
 

 
Spausdinti

Meninio vertimo problemos: Straipsnių rinkinys / Sudarė Eugenijus Matuzevičius, Arvydas Valionis. Vilnius: Vaga, 1980. - 502 p.

TURINYS
 
Pratarmė                                                                                                                                                              5
 
I
 
VYTAUTAS VISOCKAS. Vertimų medžio šaknys ir metūgės                                                                                 7
KAZYS AMBRASAS-SASNAVA. Lietuvių vertimo teorijos užuo­mazgos                                                                63
HENRIKAS ZABULIS. Antikos ypatumai lietuviškuose vertimuose>>                                                                 85
DALIA VABALIENĖ. Eilėdara vertimo problematikoje >>                                                                                   111
VALDAS PETRAUSKAS. Teksto analizė ir sintezė >>                                                                                         131
IRENA BALČIŪNIENĖ. Citatos ir aliuzijos vertimuose (Iš ang­lų kalbos) >>                                                       147
 
II
 
ELZĖ GALNAITYTĖ. Raiškusis V. Lenino raštų žodis lietuviškai                                                                           168
ZITA ŠIMĖNAITĖ. Žvilgsnis į „Pakeltos velėnos" frazeologizmų vertimus>>                                                      183
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Jurgis Baltrušaitis gimtąja kalba                                                                                  226
ARVYDAS VALIONIS. Poetinės „Žvaigždyno" platumos>>                                                                                 233
ANTANAS MASIONIS, LILIJA KUDIRKIENĖ. Dauguvos krašto poezija (Apie „Varpų" antologiją)                       245
KĘSTUTIS NASTOPKA. Aleksandras Čakas lietuviškai                                                                                         252
HALINA KOBECKAITĖ. Nacionalinis koloritas ar balastas? (Ver­timai iš tiurkų kalbų) >>                                      257
JUOZAS PIKČILINGIS. V. Šukšino apsakymai lietuvių kalba >>                                                                          268
DANUTĖ KRIŠTOPAITĖ. Apie rusų liaudies pasakų vertimus                                                                               280
 
III
 
VALDAS PETRAUSKAS. Trys pažintys su Stendaliu („Raudona ir juoda")                                                           308
ALGIS KALĖDA. Kelias į skaitytojo vaizduotę (A. Mickevičiaus kūrybos vertimai)                                               329
RAMINTA GAMZIUKAITĖ-MAŽIULIENĖ. „Užburto kalno" atbūrimas>>                                                              344
LAIMA RAPŠYTĖ. Frazeologizmų vertimo bėdos (Iš prancūzų kalbos) >>                                                         367
TATJANA ROSTOVAITĖ. Kriokliai ir lapų šlamėjimas (P. Nerudos poezija) >>                                                   376
STASYS SKRODENIS. Kaip „Kalevala" prabilo lietuviškai                                                                                     384
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Poezija - viltis ir meilė (V. Nezvalo poezija)                                                                 392
 
IV
 
MOTIEJUS MIŠKINIS. Susižavėjimas ir supratimas (Apie rusų klasikos vertimus) >>                                         399
EUGENIJUS MATUZEVlČlUS. Poetinio vertimo pamokos (A. Venclovos „Artimi balsai")                                       406
BIRUTĖ MASIONIENĖ. Salomėja Nėris - rusų klasikinės prozos vertėja >>                                                       413
DOMINYKAS URBAS. Iš vertėjo patirties (F. Rable vertimas)                                                                            426
EDVARDAS VISKANTA. „Karas ir taika" lietuviškai >>                                                                                        434
VLADAS ŠIMKUS. Kukli, bet įnoringa mūza (Apie poezijos vertimą) >>                                                              439
SIGITAS GEDA. Kaip prišaukti svetimą dvasią (Apie poezijos vertimą)                                                               448
MARINA BAUBLIENĖ. Pirmosios meilės teise... (Vertėjas A. Churginas) >>                                                      451
ALEKSANDRAS ŽlRGULYS. Didelis įnašas į verstinę literatūrą (Vertėjas P. Povilaitis)>>                                    461
Pavardžių rodyklė                                                                                                                                               481
Содержание                                                                                                                                                      499
Contents                                                                                                                                                             501
_________________
 
RECENZIJOS apie knygą:
 
 


Rašyti komentarą 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
Šv. Ignoto g. 5-264, Vilnius 01120
Tel. 8-698 18116
El. p. literaturosvertejai@gmail.com

APKLAUSA
Kuriuo paros metu Jums geriausiai sekasi versti?
  
  Nariams
 
 
 
  Priminti slaptažodį
© Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, 2017. Visos teisės saugomos.